Informatie

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben besloten om onze administratie te laten verzorgen door Infomedics. Infomedics is een professioneel en betrouwbaar bedrijf, wat hierin is gespecialiseerd. Infomedics hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygevoelige gegevens. Het bedrijf is daarom ISO27001 gecertificeerd, net als alle dienstverleners die Infomedics inschakelt om uw rekening te kunnen maken en versturen. Deze certificering wordt elk jaar opnieuw beoordeeld en vernieuwd.

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Zij brengen het deel waar u voor verzekerd bent in rekening bij uw zorgverzekeraar en het resterende deel bij u. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw emailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Deze gegevens worden door Infomedics gebruikt om u veilig toegang te verlenen tot het online portaal waar uw rekening staat. Als u inlogt op uw Infomedics portaal, vult u de SMS-code in die u van Infomedics ontvangt. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat op uw portaal zo instellen.

Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Infomedics op 0900-4049404 (€0,35 per gesprek). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

 

In de praktijk betekent dit het volgende:

1.U heeft een tandartsverzekering bij uw zorgverzekering. Na afloop van uw behandeling ontvangt u van Infomedics een nota voor dat deel waarvoor u niet verzekerd bent of waarvoor u bij moet betalen ( bijvoorbeeld 20% bij VGZ- voorheen Trias). U hoeft dus niet zelf de nota bij uw verzekering in te dienen of voor te schieten.

2. U heeft geen tandartsverzekering. Na afloop van uw behandeling ontvangt u van Ifomedics onze nota.

 

Hiermee hopen we voor u de administratieve lasten zo klein mogelijk te maken. In het vertrouwen u met deze informatie van dienst geweest te zijn.

Met vriendelijke groet,

Gert Jan Theunisz