Onze praktijk

De werkzaamheden in onze groepspraktijk worden uitgevoerd door 6 tandartsen, 2 mondhygiënisten en 13 assistentes.

Wederzijds vertrouwen is onze basis

Patiënten in Nederland waarderen hun tandarts met een 7,9 gemiddeld. Dat is een hele mooie uitkomst, ook internationaal wordt de Nederlandse tandheelkunde hoog gewaardeerd. Gemiddeld zien wij onze patiënten in de praktijk meer dan 2 keer per jaar. Dat is uniek, de tandarts is de enige
zorgverlener die zo frequent contact heeft met patiënten. Onze samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. U komt bij ons in de stoel liggen en geeft uzelf over aan onze zorg. Wij willen u voor dat vertrouwen danken.

U ervaart als patiënt de zorg en kwaliteit die wij in de praktijk nastreven.

Missie van de praktijk

Quadrant is een moderne geavanceerde praktijk met een  team van tandartsen die ieder hun specialisatie of voorkeursgebied hebben in de tandheelkunde waardoor we een breed gamma aan behandelingen kunnen bieden aan onze patiënten. Zowel voor de kleinste vulling als voor een volledige gebitsrehabilitatie, jong of oud, angst of geen angst, klein of groot budget, iedereen is welkom.

Visie van de praktijk

Alle tandartsen in het Quadrant zorgen dat hun kennis up to date blijft middels bijscholing en cursussen. Twee tandartsen hebben zich toegelegd op orthodontie waarvan een ook op de implantologie.  Indien nodig wordt er ook geïnvesteerd in geavanceerde apparatuur om onze patiënten de best mogelijke zorg te verlenen.